Terapeutická komunita Mýto

Domov komunity

V objektu bývalé fary v Mýtě nabízí terapeutická komunita společný prostor a čas až dvanácti mužům a ženám, kteří se dlouhodobě potýkají s duševním onemocněním, zejména schizofrenií. Spolu s týmem rehabilitačních pracovníků tvoří komunitu - společenství, které umožňuje učit se samostatnosti, komunikaci a pracovním návykům v chráněném prostředí. Během ročního pobytu má klient zajištěnu i psychiatrickou péči, důraz je však kladen na pracovní a sociální rehabilitaci.

Důsledkem onemocnění psychózou bývá často apatie, ztráta zájmů a iniciativy, nezájem o komunikaci s okolím, zhoršená pozornost a poruchy paměti. Tyto problémy do jisté míry přetrvávají i u kompenzovaných klientů (tj. klientů, jimž psychiatrické léky pomohly od akutních příznaků nemoci) a brání jim v samostatném rozhodování a v zapojení do pracovních činností, aby byli schopni postarat se o své potřeby.

Pobytem v komunitě se postupně obnovují zdánlivě samozřejmé osobní a pracovní návyky (vstát ráno z postele, zvládnout osobní hygienu, zapojit se do chodu domácnosti, atd.), což jsou nezbytné předpoklady pro obnovu dalších důležitých sociálních dovedností. Klient se znovu učí fungovat v pracovních i osobních vztazích a připravuje se tak k pozvolnému začlenění do tzv. normální společnosti.

Posláním naší komunity je snaha o zkvalitnění života a posílení samostatnosti lidí se schizofrenií. Našim klientům se snažíme pomoct v následovných oblastech:

 

 • získání náhledu na nemoc
 • porozumění spouštěčům a předcházení
 • porozumění relapsovému kruhu
 • přijetí nemoci
 • nácvik praktických a sociálních dovedností
 • rozvoj a upevnění vztahové sítě
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • práce s emocemi, sdílení
 • podpora a rozvoj chování, které je společností přijímáno
 • trénink kognitivních funkcí
 • psychoedukace

 

V bezpečném komunitním prostředí a režimu se zaměřujeme na práci s nemocí, se vztahy a rozvoj aktivit klientů, se zohledněním individuálních potřeb.

Naše principy:

Individuální přístup ke klientům, bezpečné a podporující prostředí, praktický nácvik dovedností.

 

 

Změna ceníku

 • 2013-01-01

Rádi bychom Vás informovali, že od 1. ledna 2013 měníme cenu za služby v komunitě. Ubytování na 1 měsíc bude od tohoto datumu činit 3630,- Kč a stravné 2700,- Kč, dohromady se tedy jedná o částku 6330,- Kč.

více

Setkání s rodiči 20.10.12

 • 2012-10-20

20. října od 14.00 hodin proběhne v terapeutické komunitě tento rok už potřetí společné setkání klientů a jejich rodinných příslušníku.

více

Festival Babí léto Bohnice

 • 2012-09-15

V sobotu 15. září proběhne v areálu psychiatrické léčebny Bohnice 23. ročník multižánrového festivalu Babí léto.

více

Zhodnocení týdenního pobytu v Rejvízu

 • 2012-09-09

Na přelomu srpna a září se naše komunita vypravila do vzdálených Jesenických hor na týdenní pobyt. Byli jsme poblíž vesnice Rejvíz.

více

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří

 • 2012-09-08

Akce se koná v sobotu 8.9. 2012, zahájení ve 14:00.

více

Splavování Berounky

 • 2012-07-10

Po dlouhém netrpělivém čekání jsme se dočkali onoho dne, voda je tu!

více

Splavování vody

 • 2012-07-09

Ahoooj! Stejně jako v loňském roce se letos chystáme vyrazit v červenci na Berounku. Pojedeme od Křivoklátu na Karlštejn. Někteří z nás sednou do lodi poprvé. Pevně věříme, že nebude mnoho nedobrovolných koupelí a doufáme, že se na nás cestou bude smát sluníčko a vychutnáme si vodácké radovánky.

více

Setkání s rodiči 30. 6. 2012

 • 2012-06-30

Měsíc se s měsícem sešel a již je opět čas na společné posezení s rodiči a příbuznými klientů. Začínáme v sobotu 30.6. v 14.00. Popovídáme si o novinkách v komunitě, bude prostor pro individuální rozhovory klientů a rodičů s terapeuty. Ve volných chvílích zasoutěžíme o nejlepší koláč a bude možnost zahrát ping pong.

více

Rekonstrukce v plném proudu!

 • 2012-04-26

Minulý týden se rozběhly dlouho očekávané první práce na podlahách rekonstruovaného domu. Hotové jsou též výkopy pro přívod vody, elektřiny a odpadního potrubí k objektu.

více

Vzpomínka na Adventní koncerty 2010

 • 2011-11-22

Česká televize odvysílala v neděli 20. listopadu pořad nazvaný Vzpomínka na Adventní koncerty 2010. Jeho součástí byla i reportáž z Terapeutické komunity v Mýtě, které byl jeden z Adventních koncertů věnován.

více

Rekonstrukce terapeutických dílen

 • 2011-09-15

Česká televize vysílá již tradičně vždy na konci roku adventní koncerty, jejichž výtěžek je pak věnován na dobré účely. V roce 2010 byla naše komunita vybrána mezi čtveřici šťastných uchazečů, kterým byly adventní koncerty věnovány.

více
 
 
 

Partneři

ESF - Evropský sociální fond v ČR
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Magistrát hlavního města Prahy
Plzeňský kraj
ČEPS, a. s.

Výrobu těchto webových stránek finančně podpořila Nadace Preciosa | © 2011-2012 Česká asociace pro psychické zdraví, Komunita MýtoTerapeutická komunita v Mýtě u Rokycan | S radostí vytvořil a spravuje manGoweb [webdesign studio]